AKTUALNOŚCI:
23 Maj 2017r. - Informacja o wynikach oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” Nr naboru: 1/2017 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej o ceny merytorycznej pomysły na dziazłalność w formie przedsiębiorstwa społecznego uzyskały następującą punktację:

więcej...

15 Maj 2017r. - SZKOLENIE - "Polityka Bezpieczeństwa Informacji w organizacjach pozarządowych"

W dniu 11 maja 2017r. w Płocku odbyło się szkolenie pt. „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w organizacjach pozarządowych” prowadzone przez Andrzeja Rybus-Tołłoczko.

więcej...

10 Maj 2017r. - Informacja o wynikach oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego -

Informujemy, że w procesie rekrutacji Grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego (nabór nr 1/2017) do Biura Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” wpłynęło 6 Formularzy Rekrutacyjnych.

więcej...

 

center

center

center