AKTUALNOŚCI:
14 czerwca 2017r. - OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” - Numer naboru: 3/2017

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczy Ścieżki I - tworzenie miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych. Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. 

więcej...

9 Czerwca 2017r. - OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW - Dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych/podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” - Nr naboru: 2/2017"

Nabór Biznesplanów dotyczy Ścieżki II wsparcia zakładającej tworzenie nowych miejsc pracy w:

  1. istniejących przedsiębiorstwach społecznych, oraz
  2. istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które w trakcie realizacji projektu uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego.

więcej...

9 Czerwca 2017r. - OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW - w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” - ETAP II naboru: 1/2017"

Do naboru Biznesplanów, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

więcej...

 

center

center

center